Såhär började det.

Jag växte upp,som en hundtokig tjej.Jag var ute och gick med alla hundar,som fanns i området.Kom i kontakt med en kennel,som tog mej med på hundutställningar,detta var i mitten av 60-talet.Tycker fortfarande oftast mer om hundar än om mäniskor.  Jag har tränat hund i lydnad,bruks och bevakningstjänst. Jag har även varit aktiv i STOKK och SBK.  Mitt kennelnamn fick jag i samband med min första kull 1987,då hade jag haft Irländsk setter sedan 1975 och det blev sedan 11Irländska kullar,Innan jag kom att hitta/köpa min första Gordonsetter 2001 från kennel Tahtan i Australien.Och nu är jag fast vid denna underbara,kloka,vackra och trogna ras.

Det börjar med att jag tittar i ett reklamblad från en hundutställning i Melbourne som en vännina varit på. När hon kom hem till Sverige bläddrade jag i utställningskatalogen och i detta reklamblad. Där ser jag ett foto på en i mitt tycke perfekt Gordon. En sådan vill jag ha! Jag tror bilden föreställde Australian Grand Champion Tahtan Vanity Fair. På så sätt fick jag ett kennelnamn att leta på. Till all lycka är Tahtan med i Setter-ringen och just då när jag går in på kennelns hemsida, är det som om det står skrivet till mig direkt - We've got puppies 3+9. Min första tanke var, av 9 tikar borde det statistiskt sett vara två-tre stycken som kan bli hyggliga. Så efter 27 års önskan om en Gordon kom hon min Tracey

 

I grew up as a dog mad girl.

I was out walking with dogs, that were living in the area were i lived. Get in contact with a kennel, who took me to dog shows, this was in the middle of 1960 . Dogs was then and is still a big part of my life
 I have been training dogs in obedience, tracking and monitoring service.

I have also been active in STOKK and SBK. My kennel name I gained during my first litter in 1987, when I had had Irish Setter since 1975 and it was then 11 litters of Irish Setter, before I came to find / buy my first Gordon Setter in 2001 from kennel Tahtan in Australien, and now I'm stuck at this wonderful, wise, beautiful and loyal breed.

It begins when I look in a flyer from a dog show in Melbourne as a female friend were on. When she came home to Sweden I browsed in the exhibition catalog and in this flyer. There I see a photo of one in my opinion perfectly Gordon. Such, I would have! I think the picture represented the Australian Grand Champion Tahtan Vanity Fair. In this way, I got a prefix to look at. Fortunately are Tahtan with the Setter-ring and just then when I go into the kennel website, it is as if it is written to me directly - We've Got puppies 3 + 9th My first thought was, of 9 bitches should statistically be two or three pieces that can be pretty good. So efetr 27 years of desire efetr a Gordon she came my Tracey