"Pre" kullen är född / The "Pre" litter are born 1/2-16