Valparna är födda/Puppies are born 18 March

Nova födde 5 stycken kraftiga valpar 2hanar och 3tikar onsdag 18/3 2015. Både mor och valpar mår alldeles utmärkt.            

Nova gave birth to 5 healthy/strong puppies 2 males and 3 females Wednesday 18 March 2015. Both mother and puppies are doing very well.  

Valpar på väg/ Puppies will be born!

2015-02-16.

U-ljud visar att Novas date var lyckad! Valpar kommer att födas omkring den 17/3.

Vid intresse av valp, välkomen att kontakta oss!

U-sound show that Nova's date was a success! Puppies will be born around 17/3.

If interested in a puppy, Welcome to contact us!

Valpar planeras våren 2015