"Soffie" 10 mån

"Soffie" 13,5m

Quicksilver "Soffie" 6 månader

SP Qantas "Sandy"

"Soffie" 13 v SP Quicksilver

"Soffie" 13,5 v

SP Quality "Nixon" 14weeks

SP Quicksilver "Soffie" 15 weeks

SP Quatro "Allan" 9 v

SP Quality Nixon 9v

(President) Nixon har talat !!!

Morfar Walter passar "Soffie" 9v

SP Quicksilver "Soffie" 11 veckor

Du kan följa "Kojak" & Jinnies valpar / Here you can follow "Kojak" & Jinnies puppis

18/10-19 Gratulations blommor fr morbror Gibson

Dag 1 baren är öppen

Dag 1

Dag 2

4 males+ 1 female 2days

2 days old

The female 2 days young

"Farbror Blå" på vågen

15days female

15 days High five

20 dagar hör o ser/20 days hear & see

5 weeks young.

SP Quatro "Allan" 5 w

Det finns ingen video