Sunny Prides Korint aka Russin

Russin är snällheten själv. Det finns absolut inget ont i honom.
Han blev bara kvar och han trivs allra bäst hemma.
Helst vill han ligga ute hela dagarna och spana.

Raisins are the kindness itself. There is absolutely no harm in him.
He was just left and he prefers home.
Ideally, he wants to be out all day and watching.

Sunny Prides Korint