C.I.E. LTV-14, DK V-16,NORDV-16 Tahtan Hometown Hero aka Walter

Walter är en önske/beställningsvalp som tog flyget till oss vid 12 veckors ålder.

Han är bara glad, glad, glad, en mycket följsam och fantastiskt livlig ung man. Han är fruktansvärt matglad, ständigt på matjakt.

Vad månde det bli ... ? I vuxen  ålder har han lugnat ned sig. Är nu en overhört vänlig hanhund,alltid med och väldigt nära.

Walter is a wish / ordering puppy who took the flight to us at 12 weeks of age.

He's just happy, happy, happy, a very pliable and wonderfully lively young man. He's awfully good apetite, constantly on matjakt.

What will it be ...? In adulthood, he has calmed down. Is now an over heard the friendly dog, always with and very close.

"Walter"

C.I.E. NORD V-16,DK V-16, LTW-14 Tahtan Hometown Hero
e. AustCh Deveron Easier Said Than Done
u. AustCh Tahtan Once In A While

Beskrivning

  • Deveron Easier Said Than Done "Jethro"

    Walters father

  • Tahtan Once In A While "Sherri"

    Walters mother